top of page
  • รูปภาพนักเขียนAdmin

ปูพื้นด้วยไม้ระเบียงสน ไส เซาะร่อง กันลื่น

🏠ปูพื้นด้วยไม้ระเบียงสน ไส เซาะร่อง กันลื่น หมดห่วงในช่วงหน้าฝนแบบนี้!🌧

ไม้ระเบียงสน ไส เซาะร่องของSAK WoodWorks มีขอบโค้งมน และร่องเป็นคลื่นตรงกลาง ดูมีลูกเล่น สวยงาม ที่นอกจากจะสวยงามแล้ว ยังช่วยกันลื่นได้อย่างดี👍😁

นิยมใช้บริเวณระเบียง ชานบ้าน รอบๆสระว่ายน้ำ และบริเวณที่เปียกและกลางแจ้งอื่นๆ ร่องและขอบโค้งมนของพื้นระเบียงช่วยให้น้ำไหลผ่านได้อย่างดี ☀️💧

‼️โดยไม้ระเบียงสน ไส เซาะร่องมีทั้งหมด 2 ขนาด 🌲ไม้ระเบียงสน ไส เซาะร่อง(Grooved Decking) 1.5” x 4” x 3ม. 🌲ไม้ระเบียงสน ไส เซาะร้อง(Grooved Decking) 2” x 4” x 6ม. โดยไม้ระเบียงสนของเรานั้นทำจากไม้สนธรรมชาติ เราแนะนำปกป้องไม้สำหรับการใช้งานภายนอกด้วยน้ำยาหรือสารเคมี เช่น CCA หรือการเคลือบแลคเกอร์หลายๆชั้นไม้พื้น เซาะร่อง กันลื่น


ไม้พื้น เซาะร่อง กันลื่น

ไม้พื้น เซาะร่อง กันลื่น

ไม้พื้น เซาะร่อง กันลื่น

ไม้พื้น เซาะร่อง กันลื่น

ไม้พื้น เซาะร่อง กันลื่น

ไม้พื้น เซาะร่อง กันลื่น

ดู 235 ครั้ง
bottom of page