top of page
  • รูปภาพนักเขียนAdmin

ปูพื้นด้วยไม้ระเบียงสน ไส เซาะร่อง กันลื่น

🏠ปูพื้นด้วยไม้ระเบียงสน ไส เซาะร่อง กันลื่น หมดห่วงในช่วงหน้าฝนแบบนี้!🌧

ไม้ระเบียงสน ไส เซาะร่องของSAK WoodWorks มีขอบโค้งมน และร่องเป็นคลื่นตรงกลาง ดูมีลูกเล่น สวยงาม ที่นอกจากจะสวยงามแล้ว ยังช่วยกันลื่นได้อย่างดี👍😁

นิยมใช้บริเวณระเบียง ชานบ้าน รอบๆสระว่ายน้ำ และบริเวณที่เปียกและกลางแจ้งอื่นๆ ร่องและขอบโค้งมนของพื้นระเบียงช่วยให้น้ำไหลผ่านได้อย่างดี ☀️💧

‼️โดยไม้ระเบียงสน ไส เซาะร่องมีทั้งหมด 2 ขนาด 🌲ไม้ระเบียงสน ไส เซาะร่อง(Grooved Decking) 1.5” x 4” x 3ม. 🌲ไม้ระเบียงสน ไส เซาะร้อง(Grooved Decking) 2” x 4” x 6ม. ✨โดยไม้ระเบียงสนของเรานั้นทำจากไม้สนธรรมชาติ เราแนะนำปกป้องไม้สำหรับการใช้งานภายนอกด้วยน้ำยาหรือสารเคมี เช่น CCA หรือการเคลือบแลคเกอร์หลายๆชั้นไม้พื้น เซาะร่อง กันลื่น


ไม้พื้น เซาะร่อง กันลื่น

ไม้พื้น เซาะร่อง กันลื่น

ไม้พื้น เซาะร่อง กันลื่น

ไม้พื้น เซาะร่อง กันลื่น

ไม้พื้น เซาะร่อง กันลื่น

ไม้พื้น เซาะร่อง กันลื่น

ดู 285 ครั้ง

Comments


bottom of page