ไม้สนรัสเซียอัดน้ำยากันปลวก CCA

CCA ไม้สนแปรรูปรัสเซีย อัดน้ำยากันปลวก CCA

ขนาด
1 แผ่น
1 ลบ. ฟ.
ขนาด (เมตริก)

814.40 บ.

20 มม. x 96 มม. x 6 ม.

445.54 บ.

สต็อก
ค่าอัดน้ำยา
CCA

มีในสต็อก

1’’ x 4’’ x 6 ม.

1’’ x 8’’ x 6 ม.

1’’ x 6’’ x 6 ม.

698.81 บ.

20 มม. x 145 มม. x 6 ม.

มีในสต็อก

932.08 บ.

20 มม. x 195 มม. x 6 ม.

มีในสต็อก

1½’’ x 3’’ x 3 ม.

มีในสต็อก

30 มม. x 70 มม. x 3 ม.

232.43 บ.

1½’’ x 4’’ x 6 ม.

มีในสต็อก

35 มม. x 80 มม. x 6 ม.

464.86 บ.

1½’’ x 6’’ x 6 ม.

มีในสต็อก

35 มม. x 96 มม. x 6 ม.

668.81 บ.

1½’’ x 8’’ x 6 ม.

มีในสต็อก

35 มม. x 195 มม. x 6 ม.

2’’ x 4’’ x 6 ม.

มีในสต็อก

2’’ x 6’’ x 6 ม.

มีในสต็อก

มีในสต็อก

1½’’ x 3’’ x 6 ม.

1,028.71 บ.

1,418.62 บ.

872.08 บ.

1,348.62 บ.

851.99 บ.

864.79 บ.

35 มม. x 145 มม. x 6 ม.

45 มม. x 96 มม. x 6 ม.

45 มม. x 145 มม. x 6 ม.

66.54 บ.

99.81 บ.

133.08 บ.

37.43 บ.

89.86 บ.

99.81 บ.

149.71 บ.

199.62 บ.

133.08 บ.

199.62 บ.

852.29 บ.

755.68 บ.

755.67 บ.

815.41 บ.

836.14 บ.

797.43 บ.

822.12 บ.

2’’ x 8’’ x 6 ม.

มีในสต็อก

1,855.16 บ.

45 มม. x 195 มม. x 6 ม.

266.16 บ.

848.18 บ.

CCA Battens - ไม้โครงสนรัสเซีย อัดน้ำยากันปลวก CCA

ขนาด
1 แผ่น
1 มัด
ขนาด (เมตริก)

604 บ.

15 มม. x 40 มม. x 2.5 เมตร

60.40 บ.

สต็อก
ค่าอัดน้ำยา
CCA

มีในสต็อก

3/4'' x 2'' x 2.5 ม.

2'' x 2'' x 2.5 ม.

1'' x 2¼'' x 3.0 ม.

111.63 บ.

20 มม. x 45 มม. x 3 เมตร

มีในสต็อก

152.72 บ.

40 มม. x 40 มม. x 2.5 เมตร

มีในสต็อก

1.5'' x 3'' x 3.0 ม.

มีในสต็อก

30 มม. x 70 มม. x 3 เมตร

232.43 บ.

893.04 บ.

610.88 บ.

697.29 บ.

10.40 บ.

16.63 บ.

27.72 บ.

37.43 บ.

CCA Linings 4’’ - ไม้ฝา รางลิ้น ร่องยู อัดน้ำยากันปลวก

ขนาด
1 แผ่น
1 ตร. ม.
ขนาด (เมตริก)

526.49 บ.

13 มม. x 96 มม. x 3 เมตร

151.63 บ.

สต็อก
ค่าอัดน้ำยา
CCA

มีในสต็อก

0.5'' x 4'' x 3.0 ม.

16.63 บ.

CCA Beams 6''/4'' - ไม้ฝา รางลิ้น ร่องวี อัดน้ำยากันปลวก 

ขนาด
1 แผ่น
1 ตร. ม.
ขนาด (เมตริก)

735.41 บ.

18 มม. x 145 มม. x 6 เมตร

639.81 บ.

สต็อก
ค่าอัดน้ำยา
CCA

มีในสต็อก

1'' x 6'' x 6 ม.

0.5'' x 4'' x 3 ม.

1'' x 6'' x 3 ม.

319.90 บ.

18 มม. x 145 มม. x 3 เมตร

มีในสต็อก

151.63 บ.

13 มม. x 145 มม. x 3 เมตร

มีในสต็อก

735.40 บ.

526.49 บ.

99.81 บ.

49.90 บ.

16.63 บ.

CCA Blockhouse 6’’ - ไม้ฝา รางลิ้น ท่อนซุง อัดน้ำยากันปลวก 

ขนาด
1 แผ่น
ขนาด (เมตริก)

1,022.77 บ.

28 มม. x 145 มม. x 6 เมตร

889.81 บ.

สต็อก
ค่าอัดน้ำยา
CCA

มีในสต็อก

1.5'' x 6'' x 6 ม.

99.81 บ.

1 ตร. ม.

CCA Floorboard - ไม้พื้น 6''/4'' รางลิ้น อัดน้ำยากันปลวก

ขนาด
1 แผ่น
1 ตร. ม.
ขนาด (เมตริก)

862.05 บ.

20 มม. x 96 มม. x 3 เมตร

248.27 บ.

สต็อก
ค่าอัดน้ำยา
CCA

1'' x 4'' x 3 ม.

1.5'' x 6'' x 3 ม.

1.5'' x 6'' x 6 ม.

939.71 บ.

28 มม. x 145 มม. x 6 เมตร

มีในสต็อก

469.86 บ.

28 มม. x 145 มม. x 3 เมตร

มีในสต็อก

1,080.13 บ.

1,080.14 บ.

33.27 บ.

149.71 บ.

74.86 บ.

มีในสต็อก

Decking & Planks - ไม้ระแนงไม้ระเบียงสนรัสเซีย อัดน้ำยากันปลวก

ขนาด
1 แผ่น
1 ลบ. ฟ.
ขนาด (เมตริก)

806.49 บ.

20 มม. x 96 มม. x 3 เมตร

232.27 บ.

สต็อก
ค่าอัดน้ำยา
CCA

1'' x 4'' x 3 ม.

1.5'' x 4'' x 3 ม.

328.90 บ.

28 มม. x 96 มม. x 3 เมตร

มีในสต็อก

1,142.01 บ.

33.27 บ.

49.90 บ.

มีในสต็อก

Grooved Decking - ไม้ระเบียงสนรัสเซียเป็นลอน อัดน้ำยากันปลวก

ขนาด
1 แผ่น
ขนาด (เมตริก)

1,176.74 บ.

28 มม. x 96 มม. x 3 เมตร

338.90 บ.

สต็อก
ค่าอัดน้ำยา
CCA

มีในสต็อก

1.5'' x 4'' x 3 ม.

49.90 บ.

1 ลบ. ฟ.

ติดต่อเราได้ที่ช่องทางต่าง ๆ ข้างล่าง

เจ้าหน้าที่พร้อมตอบคำถาม เรื่องส่วนลด และเงื่อนไขอื่นๆ

Facebook SAK WoodWorks - ไม้สนนำเข้าขายส่ง

sakwoodworks

LineAT SAK WoodWorks - ไม้สนนำเข้าขายส่ง

@sakww

020 261 149