top of page
  • รูปภาพนักเขียนAdmin

ทำความรู้จักผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองจาก FSC และ PEFC

อัปเดตเมื่อ 22 เม.ย. 2565

ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นประเด็นที่ผู้คนส่วนมากให้ความใส่ใจ และมีการเริ่มปรับใช้ชีวิตประจำวันของตนเองเพื่อให้กระทบกับธรรมชาติน้อยที่สุด ทั้งการลดขยะ การรีไซเคิล หรือแม้กระทั่งการเลือกบริโภคสินค้า

ดังนั้นผู้ผลิตหลายๆราย เริ่มปรับมาใช้ทรัพยากรและเทคโนโลยีในการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้บริโภคที่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์

โดยเฉพาะผู้ที่ชื่นชอบ นิยมซื้อผลิตภัณฑ์จากไม้ อย่างไม้แปรรูป หรือกระดาษ

จะไม่รู้จักกับสิ่งองค์กรสององค์กรที่จัดการเกี่ยวกับการรับรองการจัดการป่าไม้อย่าง FSC และ PEFC ไม่ได้แล้ว!

จริงๆแล้วองค์กรที่รับรองระบบการจัดการป่าไม้มีถึง 50 กว่าองค์กรทั่วโลก

แต่องค์กรที่เป็นที่รู้จักในระดับสากล และมีการยอมรับมากที่สุด คือ Forest Stewardship Council (FSC) และ Programme for Endorsement of Forest Certification (PEFC) นั่นเอง

แล้วFSCและPEFCต่างกันอย่างไร

หลักๆแล้ว FSC นั้นมีมาตรฐานของตัวเองที่ให้ปฎิบัติตามเหมือนกันทุกที่ ทั่วโลก ในขณะที่ PEFC อนุญาตให้แต่ละประเทศมีมาตรฐานของตนเอง ปรับมาตรฐานให้เหมาะสมในแต่ละประเทศ

แต่ถึงจะเป็นเช่นนั้นเป้าหมายของทั้งสององค์กรคือการวางแผนอนุรักษ์ป่าไม้ และทำให้ผู้บริโภคมั่นใจว่าตนนั้นไ้ด้รับไม้จากป่าที่มีการรับผิดชอบและจัดการทรัพยากรอย่างดี ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม

ดังนั้น การบริโภคสินค้าที่ผ่านการรับรองจากFSC หรือ PEFC ถือเป็นตัวเลือกให้กับผู้บริโภค ที่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยโลกนั่นเอง

เรามาทำความรู้จักกับระบบการรับรองทั้งสองระบบนี้กันดีกว่า

Forest Stewardship Council (FSC)


Forest Stewardship Council (FSC) หรือ สภาควบคุมป่าไม้ คือ องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร ที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีค.ศ.1993


โดยก่อตั้งเพื่อสนับสนุนการจัดการป่าไม้ทั่วโลกบนความรับผิดชอบ เพื่อการลดปัญหาการตัดไม้ทำลายป่าทั่วโลก


FSC เกิดขึ้นจากความร่วมมือขององค์กรสิ่งแวดล้อมต่างๆที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับรัฐ องค์กรการค้าไม้ เจ้าหน้าที่ป่าไม้ ชาวพื้นเมือง และองค์กรสิ่งแวดล้อมจาก 25 ประเทศ


ผู้ค้าไม้และผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีตราสัญลักษณ์FSC ถือว่าได้การรับรองว่าเป็นไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ที่มาจากป่าที่มีการปลูกป่าธรรมชาติและมีการจัดการทรัพยากรอย่างดี มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมของป่า ธรรมชาติ และชุมชนโดยรอบ


การรับรองจากFSCเป็นการรับรองโดยผ่านบุคคลที่สอง(Second party certification) คือ องค์กรที่เป็นสมาชิกของFSC ป่าไม้จะได้รับการตรวจสอบและรับรองตามข้อปฏิบัติทั้ง10ประการของสภาควบคุมป่าไม้ (FSC) ซึ่งการตรวจสอบเรานี้ดำเนินการโดยองค์กรอิสระอย่างเช่น Soil Association ซึ่งเป็นองค์กรในความร่วมมือของFSC


การที่จะได้รับการรับรองนั้น ป่าดังกล่าวต้องมีการจัดการอย่างเหมาะสม ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม เป็นประโยชน์ต่อสังคมและเป็นป่าเชิงพาณิชย์


ซึ่งป่าที่มีการจัดการตามมาตรฐานFSCอย่างเคร่งครัดจะได้รับการรับรอง และอนุญาตให้มีการประทับตราFSCไม้แปรรูปลงบนไม้แปรรูปได้


นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการควบคุมการเคลื่อนย้ายไม้ตลอเห่วงโซ๋การค้าไม้ ตั้งแต่การดำเนินการในป่า ไปจนถึงตอนถึงมือผู้ซื้อ เพื่อรับรองว่าสินค้านี้คือสินค้าFSCอยางแท้จริง ไม่มีสินค้าอื่นปะปน


FSC เป็นโครงการรับรองการจัดการป่าไม้เพียงโครงการเดียว ที่รับรองโดยองค์กรการกุศลด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ อย่าง WWF, Greenpeace และ Woodland Trust


สินค้าทั่วไปที่มักจะพบเห็นสัญลักษณ์FSCคือ กล่องนม กล่องลังใส่ของ ไม้แปรรูปProgramme for Endorsement of Forest Certification (PEFC)


Programme for Endorsement of Forest Certification (PEFC) หรือ โครงการสำหรับการเทียบเคียงการรับรองป่าไม้ คือ องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรระดับนานาชาติ ที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีค.ศ.1999 ในประเทศฝรั่งเศส ทวีปยุโรป ปัจจุบันสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในเมืองเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ด้วยจุดประสงค์ที่ต้องการจะพัฒนาการจัดการป่าไม้แบบยั่งยืนเช่นเดียวกับ FSC


โดยPEFCเป็นการรับรองผ่านบุคคลที่ 3 (Third party certification) คือผ่านหน่วยงานภายนอก ดูแลตลอดห่วงโซ่อุปทานค้าไม้เพื่อส่งเสริมการจัดการปาไม้ที่มีคุณภาพและเพื่อให้ผู้บริโภคได้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ไม้แปรรูปที่ได้ไปนั้นมีกระบวนการผลิตที่คำนึงถึงมาตรฐานสูงสุดด้านนิเวศวิทยา สังคม และจริยธรรม


ระบบของPEFCได้รับการรับรองใน 51 ประเทศ รวมขนาดป่าทั้งหมดที่ผ่านการรับรองคือ 311 ล้านเฮกตาร์ ทำให้เป็นระบบที่มีการรับรองป่าไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ที่มหญ่ที่สุดในโลก


สินค้าทั่วไปที่มักจะพบเห็นสัญลักษณ์PEFCคือ กระดาษ ไม้แปรรูป

ดู 3,950 ครั้ง

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด

Kommentarer


Kommentering har blitt slått av.
bottom of page