top of page
  • รูปภาพนักเขียนAdmin

ทำความรู้จักผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองจาก FSC และ PEFC

อัปเดตเมื่อ 22 เม.ย. 2565

ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นประเด็นที่ผู้คนส่วนมากให้ความใส่ใจ และมีการเริ่มปรับใช้ชีวิตประจำวันของตนเองเพื่อให้กระทบกับธรรมชาติน้อยที่สุด ทั้งการลดขยะ การรีไซเคิล หรือแม้กระทั่งการเลือกบริโภคสินค้า

ดังนั้นผู้ผลิตหลายๆราย เริ่มปรับมาใช้ทรัพยากรและเทคโนโลยีในการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้บริโภคที่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์

โดยเฉพาะผู้ที่ชื่นชอบ นิยมซื้อผลิตภัณฑ์จากไม้ อย่างไม้แปรรูป หรือกระดาษ

จะไม่รู้จักกับสิ่งองค์กรสององค์กรที่จัดการเกี่ยวกับการรับรองการจัดการป่าไม้อย่าง FSC และ PEFC ไม่ได้แล้ว!

จริงๆแล้วองค์กรที่รับรองระบบการจัดการป่าไม้มีถึง 50 กว่าองค์กรทั่วโลก

แต่องค์กรที่เป็นที่รู้จักในระดับสากล และมีการยอมรับมากที่สุด คือ Forest Stewardship Council (FSC) และ Programme for Endorsement of Forest Certification (PEFC) นั่นเอง

แล้วFSCและPEFCต่างกันอย่างไร

หลักๆแล้ว FSC นั้นมีมาตรฐานของตัวเองที่ให้ปฎิบัติตามเหมือนกันทุกที่ ทั่วโลก ในขณะที่ PEFC อนุญาตให้แต่ละประเทศมีมาตรฐานของตนเอง ปรับมาตรฐานให้เหมาะสมในแต่ละประเทศ

แต่ถึงจะเป็นเช่นนั้นเป้าหมายของทั้งสององค์กรคือการวางแผนอนุรักษ์ป่าไม้ และทำให้ผู้บริโภคมั่นใจว่าตนนั้นไ้ด้รับไม้จากป่าที่มีการรับผิดชอบและจัดการทรัพยากรอย่างดี ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม

ดังนั้น การบริโภคสินค้าที่ผ่านการรับรองจากFSC หรือ PEFC ถือเป็นตัวเลือกให้กับผู้บริโภค ที่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยโลกนั่นเอง

เรามาทำความรู้จักกับระบบการรับรองทั้งสองระบบนี้กันดีกว่า

Forest Stewardship Council (FSC)


Forest Stewardship Council (FSC) หรือ สภาควบคุมป่าไม้ คือ องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร ที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีค.ศ.1993


โดยก่อตั้งเพื่อสนับสนุนการจัดการป่าไม้ทั่วโลกบนความรับผิดชอบ เพื่อการลดปัญหาการตัดไม้ทำลายป่าทั่วโลก


FSC เกิดขึ้นจากความร่วมมือขององค์กรสิ่งแวดล้อมต่างๆที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับรัฐ องค์กรการค้าไม้ เจ้าหน้าที่ป่าไม้ ชาวพื้นเมือง และองค์กรสิ่งแวดล้อมจาก 25 ประเทศ


ผู้ค้าไม้และผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีตราสัญลักษณ์FSC ถือว่าได้การรับรองว่าเป็นไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ที่มาจากป่าที่มีการปลูกป่าธรรมชาติและมีการจัดการทรัพยากรอย่างดี มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมของป่า ธรรมชาติ และชุมชนโดยรอบ


การรับรองจากFSCเป็นการรับรองโดยผ่านบุคคลที่สอง(Second party certification) คือ องค์กรที่เป็นสมาชิกของFSC ป่าไม้จะได้รับการตรวจสอบและรับรองตามข้อปฏิบัติทั้ง10ประการของสภาควบคุมป่าไม้ (FSC) ซึ่งการตรวจสอบเรานี้ดำเนินการโดยองค์กรอิสระอย่างเช่น Soil Association ซึ่งเป็นองค์กรในความร่วมมือของFSC


การที่จะได้รับการรับรองนั้น ป่าดังกล่าวต้องมีการจัดการอย่างเหมาะสม ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม เป็นประโยชน์ต่อสังคมและเป็นป่าเชิงพาณิชย์


ซึ่งป่าที่มีการจัดการตามมาตรฐานFSCอย่างเคร่งครัดจะได้รับการรับรอง และอนุญาตให้มีการประทับตราFSCไม้แปรรูปลงบนไม้แปรรูปได้


นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการควบคุมการเคลื่อนย้ายไม้ตลอเห่วงโซ๋การค้าไม้ ตั้งแต่การดำเนินการในป่า ไปจนถึงตอนถึงมือผู้ซื้อ เพื่อรับรองว่าสินค้านี้คือสินค้าFSCอยางแท้จริง ไม่มีสินค้าอื่นปะปน


FSC เป็นโครงการรับรองการจัดการป่าไม้เพียงโครงการเดียว ที่รับรองโดยองค์กรการกุศลด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ อย่าง WWF, Greenpeace และ Woodland Trust


สินค้าทั่วไปที่มักจะพบเห็นสัญลักษณ์FSCคือ กล่องนม กล่องลังใส่ของ ไม้แปรรูปProgramme f