top of page
  • รูปภาพนักเขียนAdmin

บ้านไม้สนผสมสไตล์ลอฟท์

ในใจกลางเมือง Jonschwil ประเทศ Switzerland โรงเก็บของเก่าๆ ได้ถูกเปลี่ยนให้เป็นพื้นที่อยู่อาศัยที่สร้างสรรค์มากๆ ด้วยปูนเปลือยและไม้สน


ตัวบ้านสามชั้นมีห้องซ้อนทับสามห้องพร้อมห้องสุขาซึ่งเชื่อมต่อกันด้วยบันไดวนในแนวตั้ง


มีการใช้วัสดุในลักษณะที่แหวกแนว วัสดุทั้งหมดที่ใช้ในการก่อสร้างบ้านเป็นไปตามธรรมชาติโดยไม่ผ่านการเคลือบหรือทาสีเลย รวมทั้งร่องรอยของการก่อสร้างก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของบรรยากาศภายในบ้านไปด้วย


บ้านได้รับการออกแบบให้มีความยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม วัสดุก่อสร้างที่ไม่ผ่านการเคลือบใดๆ ขันสกรูแบบเปิด และส่วนใหญ่ไม่ได้ตัดแบ่งเป็นชิ้นย่อยๆมากนัก สามารถถอดออกได้และนำกลับมาใช้ใหม่ได้


แนวคิดเรื่องการนำกลับมาใช้ใหม่ยังปรากฏชัดอยู่ในพื้นที่เล็กๆของบ้านอีกด้วย แม้จะมีขนาดเล็ก แต่บ้านก็มีพื้นที่ใช้สอยแนวตั้งเชื่อมต่อทุกห้อง ทำให้สมาชิกครอบครัวเชื่อมต่อถึงกันได้ง่าย การใช้พื้นที่ขนาดเล็กยังส่งผลให้ต้นทุนการก่อสร้างและการใช้พลังงานต่ำอีกด้วย


บ้านใน Jonschwil เป็นแบบอย่างของการอยู่อาศัยที่ยั่งยืนและสร้างสรรค์ สามารถใช้ชีวิตอย่างสะดวกสบายและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ขนาดเล็กได้Architects: Lukas Lenherr Architektur

Create: Paula Pintos

บ้านไม้สน,ไม้สน,ลอฟท์


บ้านไม้สน,ไม้สน,ลอฟท์

บ้านไม้สน,ไม้สน,ลอฟท์

บ้านไม้สน,ไม้สน,ลอฟท์

บ้านไม้สน,ไม้สน,ลอฟท์

บ้านไม้สน,ไม้สน,ลอฟท์

บ้านไม้สน,ไม้สน,ลอฟท์

บ้านไม้สน,ไม้สน,ลอฟท์

บ้านไม้สน,ไม้สน,ลอฟท์

บ้านไม้สน,ไม้สน,ลอฟท์

บ้านไม้สน,ไม้สน,ลอฟท์ดู 66 ครั้ง

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด

Comments


bottom of page